Kapitel 3

IUA SOGN OG SUNNFJORD

KAPITTEL 3                 SJEKKLISTER FØREBUINGAR, GJENNOMFØRING OG AVSLUTNING AV AKSJONAR
3.1 INNHENTING AV OPPLYSNINGAR

3.2 SITUASJONSVURDERING

3.3 ETABLERING AV AKSJONSSENTRAL

3.4 INNSATSPLANLEGGING

3.5  SJEKKLISTER FOR AKSJONSLEIING MED STABSELEMENT NÅR ETABLERING ER VEDTEKEN

3.6  INNSATSLEDER IUA

3.7  LEDER INFORMASJON

3.8  LEDER OPERASJON

3.9  LEDER LOGISTIKK

3.10  LEDER PLAN /MILJØ

3.11  LEDER MILJØOVERVÅKNING/ETTERRETNING

3.12  INNSATSLEDER, (SJØ, LAND, STRAND)

3.13  GRUPPE- OG LAGLEDERE (SEKTOR- OG TEIGLEDERE)

3.14 LISTE OVER VEDLEGG


Copyright ©Geir Sagevik