Kapitel 1

IUA SOGN OG SUNNFJORD 1 BEREDSKAPSORGANISASJONEN

1.1 FORMÅL

1.2 IUAS BEREDSKAPSORGANISASJON

1.3 BEMANNINGSLISTE

1.4 GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE

1.5 AKSJONSSENTRAL

1.6 PLAN FOR SAMORDNING AV STORE OLJEVERNAKSJONAR SOM  STATEN VED KYV LEIAR

1.7 AKSJONSNIVÅ

Copyright ©Geir Sagevik