Operativ del

IUA SOGN OG SUNNFJORD

OPERATIV DEL


KAPITTEL 1 BEREDSKAPSORGANISASJONEN1.1 FORMÅL

1.2 IUAS BEREDSKAPSORGANISASJON

1.3 BEMANNINGSLISTE

1.4 GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE

1.5 AKSJONSSENTRAL

1.6 PLAN FOR SAMORDNING AV STORE OLJEVERNAKSJONAR SOM  STATEN VED KYV LEIAR

1.7 AKSJONSNIVÅ


KAPITTEL 2 VAKT, VARSLING OG MOBILISERING

2.1 VAKTSYSTEMET

2.2 SJEKKLISTE MELDINGSMOTTAKER / LEIAR IUA:

2.3 VARSLINGSPLAN

2.4 VARSLINGSSKJEMA

2.5 MOBILISERING

2.5.1 Lokale aksjonar (nivå 2 aksjonar)

2.5.2 Regionale aksjonar (nivå 3 aksjonar) 
KAPITTEL 3 SJEKKLISTER FØREBUINGAR, GJENNOMFØRING OG AVSLUTNING AV AKSJONAR

3.1 INNHENTING AV OPPLYSNINGAR

3.2 SITUASJONSVURDERING

3.3 ETABLERING AV AKSJONSSENTRAL

3.4 INNSATSPLANLEGGING

3.5  SJEKKLISTER FOR AKSJONSLEIING MED STABSELEMENT NÅR ETABLERING ER VEDTEKEN

3.6  INNSATSLEDER IUA

3.7  LEDER INFORMASJON

3.8  LEDER OPERASJON

3.9  LEDER LOGISTIKK

3.10  LEDER PLAN /MILJØ

3.11  LEDER MILJØOVERVÅKNING/ETTERRETNING

3.12  INNSATSLEDER, (SJØ, LAND, STRAND)

3.13  GRUPPE- OG LAGLEDERE (SEKTOR- OG TEIGLEDERE)

3.14 LISTE OVER VEDLEGG


Copyright ©Geir Sagevik