Administrativ del

IUA SOGN OG SUNNFJORD

ADMINISTRATIV DEL


INNHALD


KAPITTEL 1   INTERKOMMUNALT SAMARBEID

1.1 Godkjenning av beredskapsplan og samarbeidsavtale

1.2 Samarbeidsavtale med vedtekter


KAPITTEL 2   ADMINISTRATIVE SIDER


2.1 SKJEMA FOR BEKREFTING AV AT REVISJON ER GJENNOMFØRT

2.2 REVISJONSSTATUS

2.3 FORDELINGSLISTE

2.4  BEREDSKAPSPLANEN GODKJENNING/IVERKSETTING11

2.5   LOVGRUNNLAG

2.5.1 Forureiningslova

2.5.2 Lov om brannvern m.v.

2.6  FORKORTINGAR/DEFINISJONAR

2.6.1 Forkortingar

2.6.2 Definisjonar


 

KAPITTEL 3         DEN INTERKOMMUNALE BEREDSKAPSORGANISASJONEN


3.1 ÅRSMØTE

3.2 BEREDSKAPSSTYRET

3.3 VERTSKOMMUNE - SEKRETARIATET

3.4 OPPLÆRING/ØVINGAR

3.5 ANSVAR OG OPPGAVER

3.5.1 Brannvesen, hamnevesen og politi


KAPITTEL 4 ØKONOMI


4.1 ÅRSBUDSJETT

4.1.1 Forslag til budsjett

4.1.2 Kostnadsfordeling

4.2 ANVISNINGSMYNDE

4.3 REVISJON

4.4 UTGIFTER TIL AKSJONER/GARANTIAR (EIGE REKNSKAP)

Copyright ©Geir Sagevik